Treći dan male mature, osmaci polažu test iz izbornog predmeta

Foto: arhiva mgsm

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji polažu završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz jednog od pet ponuđenih predmeta po svom izboru – biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.

Osmaci su u utorak polagali test iz maternjeg jezika, a juče test iz matematike.

Preliminarne rezultate za sva tri testa učenici će moći da vide 22. juna, a konačne 25. juna, u školi i na portalu Moja srednja škola.

Popunjavanje lista opredeljenja biće 26. i 27. juna 2024. Ona je istakla da su za školsku 2024/2025. planirana 72.522 mesta, a pravo da polaže završni ispit ima 66.970 učenika.

Završni ispit počinje u 9 i traje do 11 sati i sprovodi se u isto vreme u celoj Srbiji, a ukoliko je ispit počeo sa zakašnjenjem, vreme ispita se produžava tako da izrada testa traje 120 minuta. Učenici su dužni da u školu dođu najkasnije sat vremena pre početka ispita.

Šta poneti na test

Na test iz izabranog predmeta učenici treba da ponesu hemijsku olovku koja piše plavom bojom (ne olovku „piši-briši“), grafitnu olovku i gumicu.

Sa sobom treba da ponesu đačku knjižicu, obrazac sa identifikacionim nalepnicama (obrazac 41, ukoliko se nalazi kod učenika posle probnog završenog ispita), kao i pribor za rad.

Učenici ne smeju napuštati prostoriju u kojoj se polaže ispit prvih 45 minuta ispita, kao ni poslednjih 15 minuta.

Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Svaki od testova nosi maksimalno 20 poena, a da bi se izračunali poeni za upis potrebno je broj osvojenih bodova na testovima iz maternjeg jezika i matematike pomnožiti sa koeficijentom 0,7, a broj bodova osvojenih na trećem testu sa 0,6.