Turistička ruta „Putevima rimskih imperatora“ kroz 10 gradova – Mitrovica jedan od njih

Maketa Sirmiuma u Carskoj palati

Turistička organizacija Požarevca je okončala tender za izbor autora studije neophodne za realizaciju kapitalnog projekta „Putevima rimskih imperatora“, koji će povezati brojne arheološke lokalitete na ruti dugoj 600 kilometara.

Posao ugovoren za 11 miliona i 990.000 dinara bez poreza je poveren Arheološkom institutu iz Beograda.

Reč je o nalazištima na kojima je rođeno 18 starorimskih imperatora, među kojima je i čuveni Konstantin Veliki.

Studija koja će se raditi tokom narednih 12 meseci je deo državnog kapitalnog projekta koji se realizuje u okviru programa „Srbija 2025“ i predstavljaće opsežnu analizu postojećeg stanja arheoloških lokaliteta, te njihovog sadašnjeg i budućeg uticaja na socio-ekonomski razvoj okruženja – uz davanje predloga za unapređenje turističke infrastrukture.

A planirana ruta prolazi kroz Sremsku Mitrovicu, Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Majdanpek, Kladovo, Negotin, Niš, Paraćin i Lebane. Na njoj su i čuveni lokaliteti Sirmijum, Viminacijum, Lederata, Medijana, Trajanov most, Gerulata…

Veliki broj njih je vezan za ekonomski nerazvijene krajeve – istočnu i južnu Srbiju – u kojima opada broj stanovnika, pa se procenjuje da bi realizacija projekta doprinela razvoju malih lokalnih preduzeća i porodičnih radionica koje bi pružale različite usluge duž jedinstvene kulturno-turističke rute.

Izvor: ekapija.com