U Sremskoj Mitrovici obeležen Svetski dan civilne zaštite

Na Trgu Ćire Milekića obeležen je Svetski dan civilne zaštite, koji se od 1990. godine obeležava 1. marta sa ciljem da se ukaže na značaj i ulogu službi civilne zaštite u slučaju svih tipova nesreća, katastrofa i suočavanju sa njima, kao i da se oda priznanje za njihove napore, podvige i žrtve.

Kako je rekla Sara Kuzmanović, referent na poslovima odbrane i civilne zaštite, obeležavanje ovog Dana je prilika za edukaciju ljudi o sigurnosnim postupcima i reagovanju u hitnim situacijama. Lokalna samouprava je veliku pažnju usmerila na formiranje i razvijanje civilne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. 

Služba za poslove odbrambenih priprema je u prethodnoj godini formirala  jedinicu civilne zaštite opšte namene, kao i specijalizovanu jedinicu civilne zaštite za uzbunjivanje. U narednom periodu će lokalna samouprava, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, pristupiti obučavanju pripadnika ovih jedinica, kao opremanju jedinica, dodala je Kuzmanović.

Povodom obeležavanja Svetskog dana civilne zaštite, volonteri Crvenog krsta su delili edukativni materijal i upoznavali građane sa svojim aktivnostima, a pored toga bilo je izložno navalno vozilo, kao  čamac za spasavanje.