U Sremskoj Mitrovici postavljen prvi ekološki semafor

U okviru prošlogodišnjeg Participativnog budžetiranja, čija se realizacija odnosi na ovu godinu, građani su predložili i izglasali postavljanje ekoloških semafora.

Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice, zahvalio se sugrađanima na ekološkoj svesti i na odgovornosti i brizi o vazduhu koji svi udišemo. Ekološki semafori su postavljeni na raskrsnici ulica Stari šor i Kralja Petra I koja je najfrekventnija i idealno je mesto za postavljanje ekološke signalizacije.

Samardžić je dodao da ekološki semafori ukuzuju vozačima da ugase motor dok čekaju zeleno svetlo na semaforu, ističući da iako se radi o sekundama, svaki sekund je bitan kada je u pitanju nešto što znači život.

Ovo je samo još jedna u nizu ekoloških mera koje su sprovodene na teritoriji grada, u skladu sa Akcionim planom zaštite kvaliteta vazduha.

Samardžić je podsetio na niz sprovedenih mera i realizovanih akcija koje za cilj imaju smanjenje aerozagađenja – od gasifikacije, rekonstrukcije saobraćajnica i raskrsnica, uvođenja autobusa sa EURO6 motorima u sistem javnog prevoza, preko izgradnje biciklističke staze Mačvanska Mitrovica-Zasavica, izgradnje podvožnjaka, do akcije koja daje najznačajniji efekat, a to je ozelenjavanje javnih površina što je u toku. Akcije će se nastaviti do ostvarenja krajnjeg cilja, a to je „Mitrovica – zeleni grad“, grad bez aerozagađenja i bez otpada. To je moguće samo uz kolektivnu ekološku odgovornost, jer samo zajedno možemo sve, zajedno možemo ostvariti i ovaj cilj.

Pored sprovođenja svih navedenih mera jednako je bitno i merenje kvaliteta vazduha, koje se svakodnevno obavlja, a nedavno je ispred Viskoke škole strukovnih studija „Sirmijum“ postavljena i „Pametna klupa“, koja pored brojnih funkcija poseduje i senzore za merenje kvaliteta vazduha (PM10 i PM2,5 čestice), što se može pratiti u realnom vremenu instaliranjem aplikacije koja je istaknuta na ovoj klupi. Početkom grejne sezone više je i izvora aerozagađenja, ali trenutni rezultati su u zadovoljavajućim granicama, zaključio je Samardžić.

Samardžić se nada da će ekološka svest živeti u našem gradu, pozvao je sugrađane da poštuju ekološke semafore i da misle o vazduhu pre nego što ga ugledaju.