U utorak bez električne energije deo potrošača u Kuzminu i Ležimiru

Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima, u utorak, 7. maja, bez električne energije deo potrošača u Kuzminu i Ležimiru.

Kuzmin – od 9 do 10 čaova:

Ulica Ravnjanska, 

Ulica N.Radojčić od br.99-129 i 92-136 i bb, 

Ulica Planinska od br.48-62

Ležimir – od 12.30 do 13.30 časova:

Deo vikend naselja Banovac