Univerzitet u Novom Sadu raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu svih stepena studija

foto Gradske info

Univerzitet u Novom Sadu raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu svih stepena studija na Univerzitetu u Novom Sadu u školskoj 2024/2025. godini.

Senat Univerziteta u Novom Sadu utvrdio je predlog broja studenata za upis u prvu godinu osnovnih, integrisanih, master, specijalističkih i doktorskih studija na Univerzitetu u Novom Sadu u školskoj 2024/2025. godini.

Na Univerzitet u Novom Sadu se u školskoj 2024/2025. godini može upisati ukupno 16.082 studenta, od toga 8.417 čije će školovanje biti finansirano iz državnog budžeta i 7.665 samofinansirajućih studenata.

U prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih i strukovnih studija za školsku godinu 2024/25. godinu utvrđen je predlog od 9.148 mesta.

Od ukupnog broja raspoloživih mesta utvrđenih predlogom Senata Univerziteta u Novom Sadu, broj budžetskih mesta je 5.483, a samofinansirajućih je 3.665 mesta.

Na osnovnim akademskim studijama predviđeno je 8.374 mesta, od toga 5.027 čije će školovanje biti finansirano iz državnog budžeta i 3.347  samofinansirajućih studenata.

Na osnovnim strukovnim studijama predviđeno je 232 mesta, za upis na integrisane studije predviđena su 542 mesta.

Broj mesta za upis studenata u prvu godinu master, specijalističkih i doktorskih studija u školskoj 2024/2025. godini je 6.934, a od toga 2.934 čije će školovanje biti finansirano iz državnog budžeta i 4.000 samofinansirajućih studenata.

Prijava kandidata za prvi konkursni rok:

  • elektronska prijava, online prijava i pretprijava i prijava će biti realizovana od 10. do 30. juna (pratiti uputstva na stranicama fakulteta),

Prijemni ispiti biće održani u periodu od 20. juna do 3. jula (pratiti uputstva na stranicama fakulteta)Završetak upisnog roka je 12. jula 2024. godine.

Detaljne informacije o Konkursu, pravilima upisa i utvrđenim kvotama možete pronaći na sajtu Univerziteta u Novom Sadu.