Uređuju se plaže u Mačvanskoj Mitrovici – SAVSKA voda ispravna

FOTO: FB Mačvanska Mitrovica

Mesna zajednica Mačvanska Mitrovica organizovala je uređenje dve divlje plaže, u narodu poznate kao „Vejkina“, koja se nalazi u blizini auto-mosta kao i „Tošina“ koja se nalazi blizu pešačkog mosta.

FOTO; FB Mačvanska Mitrovica

Radovi podrazumevaju izravnavanje prilazne površine i uklanjanje rastinja kako bi se omogućio lakši pristup kupačima.

Kupači u Mačvanskoj Mitrovici pre 100 godina

Rezultati analize savske vode

Uzorci vode uzorkovani  30. juna 2021. ispitivanje završeno 8. jula 2021. god. Javno komunalno preduzeće „Komunalije” Sremska Mitrovica  obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena dana 30. juna 2021. godine i to na tačkama uzorkovanja: Reka Sava – Mala plaža, Reka Sava – Početak plaže, Reka Sava – „Dispanzer”.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece  (u plićaku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne kupati se 2 – 3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama, ne sedeti na vlažnom peski već na prostirkama.