Usvojena Strategija bezbednosti saobraćaja Srbije: Cilj da budemo među 10 najbezbednijih zemalja Evrope!

Opšti cilj strategije jeste smanjenje broja poginulih i teško povređenih lica za 50 odsto do 2030. godine

Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila je danas da je na sednici Vlade 28. septembra, na osnovu Zakona o planskom sistemu Srbije, usvojena Strategija bezbednosti saobraćaja Srbije od 2023. do 2030. sa pratećim Akcionim planom bezbednosti saobraćaja od 2023. do 2025. godine, sa ciljem da Srbija bude među 10 najbezbednijih zemalja Evrope.

Tokom izrade strategije i pratećeg trogodišnjeg akcionog plana, sprovedena je analiza problema i razvijeni ciljevi, pokazatelji, aktivnosti i troškovi za ostvarenje pet posebnih ciljeva ove strategije.

U proces izrade strategije i pratećeg akcionog plana aktivno je uključen i konsultovan Republički sekretarijat za javne politike. Donošenjem međusektorske Strategije bezbednosti saobraćaja Srbije za period od 2023. do 2030. godine postavlja se osnov za stvaranje sistema u kojem bi bezbednost saobraćaja bila jedan od društvenih prioriteta svih građana. Opšti cilj strategije jeste smanjenje broja poginulih i teško povređenih lica za 50 odsto do 2030. godine, u odnosu na 2019. godinu, i nula poginule dece u saobraćaju od 2030. godine.

Ukoliko se ovi ciljevi ostvare, u Srbiji će biti spašena najmanje 1.382 života, među kojima je 68 dece. Dosledno prateći princip “nulte tolerancije”, prosečne godišnje društveno – ekonomske posledice (troškovi, gubici i štete) saobraćajnih nezgoda u Srbiji bi bile značajno manje od 4,1 milijarde evra.

Finansijski okvir za dostizanje opšteg cilja odnosno realizaciju svih mera i aktivnosti iz strategije i pratećih akcionih planova na godišnjem nivou iznosi oko 10 odsto ukupnih društveno – ekonomskih posledica saobraćajnih nezgoda. U cilju dodatnog usklađivanja Strategije i svetskih, odnosno evropskih principa u oblasti bezbednosti saobraćaja, struktura ove strategije prati svetske pravce, prepoznaje i oslanja se na svetske uspešne prakse u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Posebno Globalne ciljeve održivog razvoja, Globalne ciljeve bezbednosti saobraćaja, Rezolucije UN o globalnom unapređenju bezbednosti saobraćaja zaključno sa Rezolucijom od 2. septembra 2020. godine kojom se period od 2021-2030. godine proglašava Drugom decenijom akcije za bezbednost saobraćaja, Stokholmsku deklaraciju, Globalni plan druge decenije akcije za bezbednost saobraćaja, Okvirnu politiku bezbednosti saobraćaja EU za period 2021-2030. godine kao i Akcioni plan bezbednosti saobraćaja Zapadnog Balkana.