Uvodi se novi studijski program – Pravo i informaciono-komunikacione tehnologije na novosadskom Pravnom fakultetu

foto Pokrajinska vlada

Pravni fakultet Univerziteta  u Novom Sadu uvodi novi studijski program osnovnih akademskih studija – Pravo i informaciono-komunikacione tehnologije – prvi takav program u Srbiji i regionu, koji će realizovati u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Branko Markoski prilikom današnje posete Pravnom fakultetu uručio je dekanici prof. dr Tatjani Bugarski rešenje o dozvoli za rad novog studijskog programa.

„Novi  studijski program, napravljen u sinergiji dva fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, do sada nije postojao na našim prostorima“, kazao je ovom prilikom profesor Markoski i izrazio uverenje da će novoformirani smer zainteresovati veliki broj budućih studenata.

Prof. dr Markoski je podsetio na to da Pravni fakultet, koji sledeće godine obeleževa sedam decenija postojanja, ima 3.200 studenata i šest akreditovanih studijskih programa. S druge strane FTN ima preko 17.000 studenata i 86 akreditovanih studijskih programa,  šest novih u saradnji  sa drugim fakultetima.

„Cilj novoformirane  Pokrajinske vlada, u čijem je vrhu prioriteta obrazovanje, jeste da svi naši  fakulteti međusobno sarađuju“, rekao je prof. dr Markoski  istakavši da će novi studijski program omogućiti da se poveća broj studenata na Univerzitetu u Novom Sadu,  ali i da se dovede veći broj kompanija i poveća broj  novih radnih mesta.

Pokrajinski sekretar prof. dr Markoski zahvalio je dekanima dva fakulteta, koji su više od godinu dana vredno radili na ovom akreditacionom studijskom programu, rektoru Univerziteta prof. dr Dejanu Madiću koji je podržao ovu inicijativu, kao i  profesoru na  Fakultetu tehničkih nauka prof. dr Marijani  Dukić  Mijatović  koja je svojim savetima pomogla da se ovaj projekat do kraja realizuje.

Za sam kraj svog obraćanja, prof. dr Markoski zaključio je da je zanimljiva činjenica, koja pokazuje koliko je Pravni fakultet zapravo važan, i to da su njegovi bivši studenti trenutni predsednik Vlade Republike Srbije i prva u istoriji predsednica pokrajinske vlade.

Dekanica Pravnog fakulteta prof. dr Tatjana Bugarski kazala je da ta moderna visokoškolska ustanova, sa savremenim studijskim programima, obezbeđuje najveći kvalitet budućih diplomiranih pravnika, čija su znanja i veštine potrebni za obavljanje najodgovornijih  i najvažnijih poslova u društvu  i državi.

„Prateći savremene trendove razvoja, prvenstveno tehničko-tehnološkog, kao i zahteve tržišta rada, ne samo u Republici Srbiji i regionu, nego i mnogo šire, naš fakultet je ove godine, zahvaljujući saradnji  sa FTN-om uspeo da akredituje novi studijski program na osnovnim akademskih studijama, kojim je  otvoreno novo poglavnje obrazovanja  jednog dela budućih pravnika koji će moći da odgovore na  sve izazove savremenog  digitalnog društva i društva u kome veštačka inteligencija prožima sve aspekte života i rada“, istakla je dekanica  Bugarski i dodala  da je na ovaj način Univerzitet u Novom Sadu preuzeo lidersku poziciju u  kontekstu ove vrste obrazovanja.

Kako je još dekanica Bugarski navela,  nakon prve posete pokrajinskog sekretara prof. dr Markoskog Pravnom fakultetu, tokom koje je razgovarano o pitanjima od strateškog značaja za Univerzitet u Novom Sadu, sledi zajednički rad koji će sigurno doprineti unapređenju kvaliteta i obrazovanja i nauke.

Dekan Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Boris Dumnić  istakao je da  FTN predstavlja ne samo jednu najvećih, već i jednu od najrazvijenijih visokoobrazovnih institucija u regionu.

„Fakultet tehničkih nauka obrazuje inžinjere iz oblasti tehnike, tehnologije i informacionih tehnologija, koje predstavljaju  veliki izazov ne samo u Srbiji već i na globalnom nivou, a sada se u toj oblasti pojavila i potreba za uspostavljanjem saradnje i sa Pravnim fakultetom. Na osnovu tog odnosa kreiran je jedinstven studijski program koji će obrazovati pravnike koji će razumeti tehnologiju i moći da je primenjuju u struci“, istakao je Dumnić.

Dekan Dumnić je dodao da će ova saradnja dva fakulteta doneti korist građanima i  doprineti razvoju društva. On najavio da FTN očekuje ove nedelje raspisivanje konkursa za upis nove generacije brucoša koji treba da postanu okosnica razvoja novog društva, te zahvalio  svima  koji su učestvovali na razvoju novog studijskog programa i na tome da on do kraja bude akreditovan.

Prof. dr Marijana Dukić Mijatović sa Fakulteta tehničkih nauka istakla je da je intencija resornog ministarstva i Vlade Republike Srbije upravo što veće umrežavanje visokoškolskih ustanova i rad zajedničkim studijskim programima ne samo u okviru naše zemlje, već i sa drugim univerzitetima iz inostranstva.

„Sve to je u skladu sa Strategijom obrazovanja do 2030. godine, i smatramo da će na taj način doći do poboljšanja u daljem razvoju kvaliteta visokog obrazovanja. Treba misliti na sve one pravnike  koji će se naći u državnom poduhvatu sveopšte digitalizacije, koja treba da doprinese što efikasnijem funkcionisanju čitavog sistema, a to su upravo  studenti koji će se obrazovati u okviru ovog programa i dobiti specijalizovana znanja neophodna za njihov posao“, navela je prof.dr Dukić Mijatović i dodala da prvni propisi treba da prate tehnička dostignuća.