Velika zainteresovanost Mitrovčana za akciju „Posadi svoj hlad“

U centru grada danas su deljene besplatne sadnice belog jasena u okviru akcije „Posadi svoj hlad”, koju sprovodi nevladina organizacija „Zeleni razvojni centar”.

Grad Sremska Mitrovica pridružio se akciji besplatne podele sadnica belog jasena. Akcija je sprovedena u podne na Trgu Ćire Milekića.

Dražen Riđošić načelnik Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine rekao je da na ovaj način brinemo o zaštiti životne sredine i zdravlju: „Podelili smo stotinu sadnica belog jasena, zainteresovanim građanima, koje mogu da posade u svom dvorištu. Zahvaljujem se nevladinoj organizaciji „Zeleni razvojni centar”, koji su nam donirali sadnice. Dali smo 10% školama, građani su sami dolazili, ono što nam ostane posadićemo na lokacijama koje ćemo naknadno utvrditi. U planu imam još sličnih akcija”.

„Podsetio bih da od 2013. godine radimo monitoring kvaliteta vazduha u Sremskoj Mitrovici. Jedna od automatskih mernih stanica se nalazi kod Palate pravde, u Starom šoru, gde se obavlja merenje azot-dioksida, ugljen-monoksida i svih ostalih PM čestica. Podatke prikuplja Agencija za zaštitu životne sredine. Merne stanice se nalaze i kod Ekonomske škole, fabrike „Metalfer” i Zavoda za javno zdravlje, koji kao akreditovana ustanova kontroliše prisustvo PM čestica u vazduhu svakog dana. Građani mogu da vide rezultate monitoringa kvaliteta vazduha na sajtu grada i Zavoda za javno zdravlje. Napravljen je i kratkoročni Akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha, koji građani takođe mogu da vide na sajtu grada do 19. aprila,“ dodao je načelnik Riđošić.

Građani su došli u velikom broju i iskazali su svoju veliku zainteresovanost u ozelenjavanju našeg grada.