Vozilo za vrtić u Laćarku

Kroz projekat „Inkluzivno predškolsko obrazovanje i vaspitanje” Grada Sremska Mitrovica uz grant Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nabavljeno je vozilo za Vrtić „Čuperak” u Laćarku. Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić, svečano je uručio ključeve automobila načelniku Gradske uprave za obrazovanje Zoranu Đuriću.

Projekat „Inkluzija dece u ranom razvoju” trajaće do 2022. godine a sastoji se iz 3 komponente: a to su Mobilna škola roditeljstva u selima i prigradskim naseljima, diversifikovani programi za decu od 3 – 6,5 godina u mestima Mačvanska Mitrovica i Laćarak kao i rad sa roditeljima. Grad Sremska Mitrovica je nosilac projekta, a uključeni su i partneri Centar za socijalni rad „Sava“, Dom zdravlja, Centar za ekonomsko unapređenje Roma i Parno romoro (Zlatko Vuletić). Veliku zaslugu ima i Slađana Teodorović iz Centra za ekonomsko unapređenje Roma, koja je napisala ovaj projekat.

„Grad Sremska Mitrovica je u projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji finansira Svetska banka, od 2019. godine. Planirano je da se projekat završi 2022. godine, a tiče se dece u predškolskim ustanovama, dece u inkluzivnom najranijem periodu. Što se tiče Sremske Mitrovice, obuhvaćena su deca poredškolske ustanove u Laćarku i u Mačvanskoj Mitrovici jer tu imamo najviše romske populacije i dece kojima je potrebna pomoć u ovom obliku. Projekat će se raditi u tri faze, mi smo iz granta koji smo dobili od Ministarstva prosvete kupili i jedan automobil koji će nam veoma pomoći u sprovođenju našeg projekta, tako da budemo dostupni svima kojima je pomoć potrebna, bićemo u mogućnosti da dođemo do svih udaljenijih mesta u našoj opštini, to je naš cilj, da budemo dostupni i da pružamo pomoć onima kojima je ta pomoć potrebna. Zajedno u ovom projektu iz 2019. godine pored Grada Sremska Mitrovica su i Dom zdravlja Sremska Mitrovica, Predškolska ustanova „Pčelica”, Centar za socijalni rad „Sava”, Udruženje građana „Parno Romoro” i Centar za ekonomsko unapređenje Roma. Imamo stručne i adekvatne partnere za sprovođenje ovog projekta. Nastavljamo, ovo je samo jedna faza projekta i nastavljamo do 2022,” rekla je gradonačelnica Svetlana Milovanović.

Napredak u inkluziji moguć je uz programe ranog razvoja i obrazovanja dece u najranijem detinjstvu, a posebno su važni za decu koja dolaze iz nedovoljno podsticajnih porodičnih okruženja. Automobil je kupljen za potrebe projekta iz sredstava ministarstva, a služiće terenskim posetama i obilasku porodica od strane mobilnog interresornog tima.

Milan Pašić zamenik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izrazio je zadovoljstvo što je u našem gradu, po drugi put i dodao: „Bio sam pre nekih godinu dana kada su radovi bili u toku, sve pohvale Gradu Sremskoj Mitrovici, gradonačelnici i timu koji su nastavili da unapređuju sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ovaj projekat sadrži tri komponente, moram da pohvalim Sremsku Mitrovicu uključena je u sve tri i jedna je od retkih lokalnih samouprava koja je iskoristila maksimalan potencijal projekta da bi unapredila sistem predškolskog obrazovanja. Od komponente jedan, to je gradnja objekta, uverili smo se da je to stvarno sjajno, komponente dva, edukacije vaspitača, odnosno primena Novih osnova programa u čemu je Sremska Mitrovica takođe jedna od prvih lokalnih samouprava. Komponenta tri je danas, stvarno sve pohvale, već smo pričali i o nekim novim aktivnostima.”

„Sve pohvale za Grad u Sremsku Mitrovicu na proaktivnosti, na želji da ovu oblast unapredi, a danas smo imali priliku da im uručimo donaciju, vozilo koje im je neophodno za mobilnost na nivou i Mačvanske Mitrovice i sela u blizini kako bi se radila edukacija roditelja i kako bi se uključila deca iz osetljivih društvenih grupa i maksimalno razvijali njihovi potencijali i kapaciteti. Verujemo da je ovaj jedan korak u unapređenju predškolstva i da će na ovaj način više dece i roditelja biti uključeno, edukovano. Samo kroz ovaj projekat je milion i 800 hiljada evra izdvojilo Ministarstva prosvete i zahvaljujući Svetskoj banci obezbedilo za 40 lokalnih samouprava koje mogu da apliciraju u zavisnosti od potreba koje imaju i iskoriste te kapacitete”, dodao je Pašić, zamenik ministra prosvete.

Inkluzivni programi, ove vrste, su prvenstveno usmereni na decu najmlađeg uzrasta, koja dolaze iz društveno osetljivih grupa, pružajući im podršku, stimulaciju i edukaciju u svim sferama života, istovremeno ukazujući na važnost institucionalnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Кroz edukativni rad sa roditeljima i decom, nastojalo se da se shvati značaj ranog razvoja dece, a pogotovo kada se radi o deci koja žive u siromaštvu, ili imaju smetnje u razvoju.

U okviru projekta, u sistem predškolskog obrazovanja i vaspitanja uključeno je više od 80 dece romske nacionalnosti, koja prethodno nisu pohađala vrtić.

Zoran Đurić načelnik Gradske uprave za obrazovanje zahvalio se ministarstvu i svim uključenim u projekat: „U savremenom školskom sistemu posledjih godina realizuju se reforme i procesi sa ciljem razvoja prakse inkluzivnog obrazovanja. Jedan od tih procesa je i ovaj projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kojem učešće uzeo i naš grad. U okviru ovog projekta nastojali smo da uključimo u sistem predškolskog obrazovanja decu iz društveno osetljivih grupa, što smoi  uspeli jer je je ovim programom obuhvaćeno više od 80 dece romske populacije. Zadovoljni smo postignutim rezultatima. Proces inkluzije i ubuduće ima svoje mesto kao jedan od imperativa u radu naših ustanova predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.”

Osim ovih aktivnosti, koje su dale dobre rezultate do sada, projektom su predviđene dodatne aktivnosti koje realizuju članovi mobilnog tima, a to su savetodavne aktivnosti kao što su pomoć u pribavljanju ličnih dokumenata, matičnih brojeva, kao i pomoć u rešavanju pitanja iz oblasti socijalne zaštite što je od velikog značaja pri upisu u vrtić i osnovne škole.

Izvor: Sirmiuminfo