Zahvalnica Draganu Vizićaninu za doprinos radu ŠOSO „Radivoj Popović“

Decenijama unazad ŠOSO „Radivoj Popović“ u Sremskoj Mitrovici se kontinuirano bavi vaspitanjem, obrazovanjem, kao i stručnim osposobljavanjem i pružanjem različitih vidova psihosocijalne podrške kako dece i omladine sa posebnim potrebama, tako i njihovih porodica. U skladu sa razvojem digitalnih tehnologija, a cilju transparentinosti rada,  stalnoj dostupnosti podataka i svih neophodnih informacija, nedavno je puštena u rad nova internet prezentacija ove ustanove,  urađena po savremenim standardima u oblasti internet programiranja.

Kao svoj lični doprinos  radu ŠOSO „Radivoj Popović“, internet prezentaciju je osmislio i projektovao Dragan Vizićanin, programer iz Kuzmina, osoba sa invaliditetom,  koji se dugi niz godina profesionalno bavi razvojem internet aplikacija i  grafičkim dizajnom.

Tim povodom, direktor ŠOSO „Radivoj Popović“ Negovan Nikolić,  uručio je zahvalnicu Draganu Vizićaninu, za volonterski rad, nesebičan trud i zalaganje kojim je doprineo da ova ustanova, u skladu sa modernim digitalnim tehnologijama, prezentuje svoj rad, kao i brojne aktivnosti svojih polaznika.

Sve informacije koje se tiču rada ŠOSO „Radivoj Popović“ dostupne su na internet adresi srp.edu.rs,  a po rečima Dragana Vizićanina, svako od nas može da iskoristi slobodno vreme i svoje znanje, kako bi doprineo svojoj zajednici, a granice ne postoje.

Osobe sa invaliditetom nisu osobe sa ograničenjima kada je njihov rad, talenat i znanje u pitanju, dodao je Vizićanin, zato im treba dati šansu i pružiti podršku,  da pokažu svoje talente i svoje znanje, jer tako gradimo društvo u kom ne postoje predrasude prema osobama sa invaliditetom i zajedno činimo dobra dela za našu zajednicu.