Završetak radova na asfaltiranju ulica u Ležimiru

Asfaltiranjem nekoliko seoskih ulica u Ležimiru značajno je poboljšan život meštana, kao i saobraćajna komunikacija u ovom fruškogorskom selu. Vrednost radova na rehabilitaciji ruralne putne infrastrukture u Ležimiru je oko 6 miliona dinara.

Meštani Ležimira imaju sređene puteve posle više decenija, što je dokaz da lokalna samouprava vodi računa o seoskim sredinama, rekao je obilazeći završne radove zamenik gradonačelnice Petar Samardžić.

Kako je rekao zamenik gradonačelnice Petar Samardžić: „Danas se završavaju radovi na asfaltiranju Fruškogorske, Sutjeske i Pinkijeve ulice ovde u Ležimiru, na taj način smo prvenstveno Ležimircima omogućili nesmetan prilaz kućama u ovim ulicama, a potom i olakšali saobraćaj za poljoprivrednu mehanizaciju, za komunalne kamione koji odvoze smeće, isto tako i za cisterne za mleko jer upravo u ovim ulicama ima nekoliko domaćinstava, nekoliko poljoprivrednika koji se bave mlečnim govedarstvom. Na taj način dokazujemo da je ulaganje u putnu infrastrukturu od višestrukog značaja, posebno ulaganje u ruralnu infrastrukturu. Naravno mi sa ovim aktivnostima nastavljamo dalje, nastavlja se sa rekonstrukcijom i seoskih i gradskih puteva.”

„Ukupno je u Ležimiru asfaltirano oko kilometar puta u ove tri ulice. Ono što bih želeo da naglasim jeste da su ovo aktivnosti koje će se raditi permanentno. Mehanizacija se odavde premešta na lokacije koja su meštani i mesne zajednice u drugim mestima predlagali, tako da će se raditi po nekom redosledu prioriteta. Ključan faktor u definisanju tih prioriteta su svakako broj kuća, odnosno broj domaćinstava u datim ulica”, dodao je Samardžić.

Predračunska vrednost radova u Ležimiru je oko 6 miliona dinara, objasnio je Samardžić. Umesto blatnjavih lokalnih puteva, u Ležimiru će imati imati asfaltirane ulice i funkcionalne saobraćajnice.

Jovan Kuzmančević predsednik Saveta mesne zajednice zahvalio se Gradu Sremska Mitrovica na ulaganju i brizi za seosku sredinu: „Želim da se zahvalim lokalnoj samoupravi na ulaganju i na tome što su shvatili naše probleme i što su uradili sve ono što smo tražili. Za ovu godinu mi smo prezadovoljni, prošle godine su nastavljeni radovi na asfaltiranju, takođe i ove godine asfaltirane su tri ulice. To nije kraj i dalje će se raditi, ima još kilometar neasfaltiranih ulica u selu i  prilazni put za groblje. Nagalašavam da smo veoma zadovoljni opštinom što su nam izašli u susret i saslušali naše molbe. Od ovog urađenog, prvi put ljudi imaju asfaltiranu ulicu u dužini od 700 metara, što je velika stvar”.

Grad Sremska Mitrovica nastaviće dalje radove na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih puteva, naročito u ruralnim područjima.