четвртак, јун 20, 2024
Sirmiumski akvadukt

Sirmiumski akvadukt

0
Sirmiumski akvadukt (vodovod) pružao se od izvora Vranjaš kod Manđelosa do Sirmiuma, dužinom oko 14 km i visine 10 m. Zahvaljujući austrijskom grofu Marsi(g)liju, trasa akvadukta je prvi put uneta u karte 1699. godine. Ostaci akvadukta...

Jupiterovo svetilište u Sremskoj Mitrovici

0
Prilikom arheoloških iskopavanja kod bolnice u Sremskoj Mitrovici (lokalitet 70), 1988 godine, otkrivena je beneficijarna stanica i Jupiterovo svetilište sa 85 kamenih žrtvenika na postoljima (82 sa oznakom I O M) iz 2. i...
Moj grad SM, rimski carevi, Sirmium.jpg

Rimski carevi rođeni u Sirmiumu

0
Treći vek poznat je kao vek krize, kada je samo čudo spasilo rimsko carstvo od propasti. Prilike su delimično sređene, ali propast samo odložena za dva veka. U tom nestabilnom periodu smenjuje se veliki...