Film „PET NIJE SMEĆE“

Film „PET NIJE SMEĆE“ nastao je u okviru projekta „PET nije smeće“ koje realizuje Ruralni centar „Sova“ a finansiran je sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.