JKP „Komunalije“ i ovo leto sa vama na najlepšoj plaži

Kupališna sezona je počela je 11. juna a Javno komunalno preduzeće „Komunalije” preduzima sve mere u održavanju i sređivanju gradske plaže.

Radoslav Jevremović direktor Javnog komunalnog preduzeća „Komunalije” rekao je: „U skladu sa Gradskom odlukom o održavanju plaže i Programom državanja plaže izvršilo je sve pripremne radove u proteklom periodu, počevši od 20. maja 2021. godine. U maju smo izvršili nasipanje peska i izmenu određenog mobilijara na plaži. Tehnički prijem plaže izvršen je 11. juna, kada je bila gradska komisija koja je pregledala plažu i utvrdila da plaža od tog datuma može da radi normalno i nesmetano. U tom proteklom periodu uradili smo sve potrebne nabavke i sproveli tendere kao javno komunalno preduzeće koji su nam bili naloženi od strane grada Planom i programom. Ono što je najbitnije jeste da i ove godine na plaži u skladu sa odlukom imamo spasioce, imamo pet spasilaca u vremenskom periodu od 10:00 do 20:00 časova svakog dana, dakle sedam dana u toku nedelje. Četiri spasioca se nalaze na samoj obali, jedan spasilac se nalazi na vodi”, dodao je direktor Jevremović.

„Takođe smo uradili nabavku sredstava za analizu vode koju radi Higijenski zavod i u proteklom periodu je vršena prva anliza vode, pre prijema gradske plaže i voda na gradskoj plaži je ispravna za kupanje. Zdravstvene usluge su dostupne za vreme rada plaže od 10 do 20 časova i ono što je jako bitno je da na samoj plaži imamo punkt za imunizaciju protiv kovida 19. Ovom prilikom pozivam sve građane Sremske Mitrovice koji nisu, da dođu na plažu i izvrše imunizaciju u narednom periodu. Pored toga izvršena je zamena mobilijara na plaži, stolovi i kante zamenjeni su novima, postavljena je nova teretana na gradskoj plaži, zamenjen je pesak na odbojkaškom terenu i kompletna mreža oko odbojkaškog terena. Grad Sremska Mitrovica opredelio je sredstva od 10 miliona za ove zadatke i u skladu sa Planom i programom održavanja plaže”, dodao je Radoslav Jevremović direktor JKP „Komunalije”.