POZIV MITROVČANIMA! Napravimo izložbu u Muzeju zajedno!

U cilju pripremanja izložbe “Aprilski rat i prvi dani NDH”, pozivamo sve Mitrovčane da u Muzej Srema donesu predmete vezane za Kraljevinu Jugoslaviju, njenu vojsku kao i sam Aprilski rat.

U pitanju mogu biti ordenje, lični predmeti, vojne oznake, zanimljive fotografije koje čuvate kao deo vaše porodične tradicije, kako bi bili izloženi na izložbi.

Muzej Srema će svakom donosiocu izdavati revers na osnovu kojeg će predmeti kasnije biti vraćeni vlasnicima.

Broj telefona Muzeja: 022 624 866