Program oživljavanja sela Srbije

Ministarstvo za brigu o selu održalo je radni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava u Palati Srbija, u cilju efikasnije realizacije Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, s obzirom na to da je za realizaciju Programa od posebnog značaja angažovanje gradova i opština.

U ime Grada Sremska Mitrovica, sastanku je prisustvovao zamenik gradonačelnice, Petar Samardžić, i upoznao se sa detaljima Programa, ciljevima, finansijskim okvirima, uslovima i koracima kako doći do kuće na selu. Samardžić je istakao da će Grad Sremska Mitrovica učiniti maksimalan napor, kako bi zainteresovani bračni parovi, vanbračni partneri, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici (svi do 45 godina života) lako i brzo došli do kuće u nekom od mitrovačkih sela.

Zainteresovana lica sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, svu potrebnu pomoć, informacije i administrativno tehničku podršku oko apliciranja za sredstva za kupovinu seoskih kuća, mogu dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj (Svetog Dimitrija br.6, zgrada DDOR-a) ili putem telefona 610-573.

Misija Programa jeste oživljavanje i zaustavljanje daljeg pražnjenja sela, smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva – www.mbs.gov.rs

Izvor: Grad Sremska Mitrovica 20/25