RUMA: Raspisani izbori

Na osnovu člana 19. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Ruma (“Službeni list opština Srema”, broj 39/2020) i člana 92. Statuta opštine Rume (“Službeni list opština Srema”, broj 06/2009, 38/2012,28/2014 i 15/2019), predsednik Skupštine opštine Ruma Stevan Kovačević doneo je danas Odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Ruma.

Izbori se raspisuju za članove Saveta svih mesnih zajednica na teritoriji opštine Ruma(4 gradske, 16 seoskih) i održaće se 23. maja 2021. godine (nedelja), u vremenu od 7 do 19 časova.

Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku 23. aprila 2021. godine. Izbore će sprovoditi Izborna komisija i drugostepena Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica koje su formirane na prethodnoj sednici Skupštine Opštine Ruma, izjavio je predsednik SO Ruma Stevan Kovačević.

“Ja se nadam da ćemo 23. maja dobiti nova podmlađena rukovodstva mesnih zajednica sa kojima ćemo sarađivati na najneposrednijem razvoju mesnih zajednica u našoj opštini. Mi smo na sednici SO doneli i odluku koja će u značajnoj meri doprineti većoj zainteresovanosti za učešće na ovim izborima. Smanjili smo broj članova saveta mesnih zajednica, tako da imamo od pet do sedam članova MZ, zavisno od broja građana koji žive na teritoriji mesne zajednice. Pojednostavili smo značajno postupak prikupljanja potpisa za overu kandidatura, tako da će se to sve vršiti kod notara u pojednostavljenom postupku, koji će svakako uticati na veću motivisanost građana da učestvuju u ovim izborima”, istakao je Kovačević.

Izvor: sremskevesti