Jedna od najstarijih zgrada u našem gradu

Foto: Milan Kalaković

Jedna od najstarijih zgrada u Sremskoj Mitrovici je vojnograničarska zgrada 9. Petrovaradinskog puka.

Vojnograničarska zgrada Petrovaradinskog puka 9. graničarskog puka sagrađena je posle 1747. godine, kada je Sremska Mitrovica postala sedište ovog puka.

U ovoj zgradi se nalazio stan potpukovnika i ona je sluzila graničarskim potrebama preko sto godina. Posle ukidanja Vojne granica 1881. godine adaptirana je za civilne potrebe.

Zgrada se nalazi na uglu ulica Svetog Save i Svetog Dimitrija.

Danas se u toj zgradi pored Zavod za zaštitu spomenika kulture, nalaze se prostorije Turističke organizacija Grada Sremska Mitrovica kao i Kancelarija za mlade.